logo

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

Colgate

Mesiac zdravých zubovMesiac zdravých zubov

Pečať SKZL

SCHVÁLENIE SLOVENSKEJ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV

SKZL Slovenská komora zubných lekárov zapožičiava svoju pečať vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu a parodontopatiám a taktiež projektom prevencie zubného kazu už od roku 1999.

Základnou podmienkou je predovšetkým účinnosť produktu v prevencii zubného kazu a parodontopatií, ktorú musí výrobca doložiť odbornými referenciami, výsledkami laboratórneho a klinického overovania, prípadne zahraničným certifikátom.

Projekt Mesiac zdravých zubov vlastní túto pečať už od roku 1999. Hlavným cieľom projektu je zvyšovať záujem verejnosti o preventívne prehliadky a správnu starostlivosť v dutine ústnej.

Viac informácií o Slovenskej komore zubných lekárov nájdete na stránkach www.skzl.sk.